FAQs - veel gestelde vragen

Je bestanden worden na 30 dagen niet gedownload te zijn automatisch weer verwijderd.
De maximale bestandsgrootte is 2999 MB.
Ja alle bestanden worden beveiligd opgeslagen en zijn alleen beschikbaar voor jou en de personen waarmee je je downloadlink hebt gedeeld.
Ja alstublieft.eu is een gratis service en zal dit in de toekomst ook blijven.
Ja, je ontvangt bij elke upload een link waarmee je ten alle tijden je geuploade bestanden direct weer kunt verwijderen.
Alle gebruikers dienen tenminste de leeftijd van 13 te hebben bereikt en gaan akkoord om de Alstublieft.eu dienst niet te gebruiken voor het verspreiden van illegaal of ongeautoriseerd materiaal. Alle gebruikers gaan akkoord met de lokale wetgeving betreffende online gedragingen en copyright wetten. Alle gebruikers mogen de diensten van Alstublieft.eu niet gebruiken om wetten te overtreden zoals onder andere, maar niet gelimiteerd tot, copyright wetgeving. Iedere overtreding zal onmiddellijk resulteren in het verwijderen van alle bestanden welke Alstublieft.eu in bezit heeft voor het IP-adres dat bij ons bekend is. Alle gebruikers gebruiken Alstublieft.eu op hun eigen risico en begrijpen dat bestanden welke worden geupload naar Alstublieft.eu niet prive zullen zijn, zij kunnen worden bekeken door derden. Tevens gaan Alstublieft.eu gebruikers er mee akkoord dat Alstublieft.eu niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor de inhoud welke is toevertrouwd aan haar diensten en dat je desondanks toch blootgesteld kunt worden aan deze inhoud. Gebruikers van de Alstublieft.eu dienst gebruiken deze op hun eigen risico. Voorwaarden Wij behouden het recht tot aanpassen of beeindigen van de Alstublieft.eu dienst om welke reden dan ook, zonder voorafgaande waarschuwing op enig moment. Wij behouden het recht tot het aanpassen van deze service- en beleidsvoorwaarden op enig moment. Wij behouden het recht tot het weigeren van gebruikers tot deze dienst om welke reden dan ook op enig moment. Wij kunnen, maar zijn hiertoe niet verplicht, bestanden verwijderen welke inhoud bevat welke naar ons eigen goeddunken onrechtmatig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, obsceen of anderszins verwerpelijk is of schade toebrengt aan de rechten van derden zoals intellectueel eigendom of onze eigen service- en beleidsvoorwaarden. Copyright informatie Alstublieft.eu claimt geen enkel intellectueel eigendom voor de bestanden welke zijn geupload door haar gebruikers. Alstublieft.eu zal alle binnengekomen meldingen van aantasting van copyright beoordelen en bestanden verwijderen van welke met redelijke mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat deze zijn geupload en/of verspreid in strijdt met dergelijke wetten. Om een geldige claim toe te sturen dient u Alstublieft.eu de volgende informatie mede te delen: Een fysieke of elektronische handtekening van de copyrighthouder of de persoon welke is gemachtigd namens deze op te treden; Een omschrijving van het beschermde materiaal waarop inbreuk is gemaakt; Een omschrijving van het materiaal waarop inbreuk is gemaakt en informatie welk voldoende is voor Alstublieft.eu om het originele materiaal te lokaliseren; Uw contact informatie, inclusief uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; Een door u opgestelde verklaring waarin u aangeeft in uw recht te staan, met betrekking tot het materiaal waarover melding wordt gemaakt, dat dit niet is goedgekeurd door de copyright houder, zijn/haar agent en/of de wet; en Een verklaring dat de door u verstrekte informatie actueel en correct is en dat u rechtmatig handelt namens de copyright houder..